Üdvözlöm Dr Keskeny Ildikó ügyvéd,
biztosítási szakjogász honlapján!A polgári jog szinte minden területével foglalkozom, kiemelten a biztosítási joggal,
fő profilomhoz tartozik a gazdasági jog is, de az alábbi tevékenységi körökben is
készséggel állok ügyfeleim rendelkezésére.

1. POLGÁRI JOGI TEVÉKENYSÉG:
 • polgári jogi szerződések (pl. adásvétel, lízing, bérlet, vállalkozás, házassági vagyonjogi megállapodás, használati szerződés, öröklési,- tartási szerződés, stb.)
 • biztosítási jog (a kárigények teljes körű érvényesítése során képviselet a biztosítókkal szemben)
 • kártérítési jog (személyiségi jog megsértése vagy orvosi műhibák miatti nem vagyoni kárigények)
 • ingatlanjog (adásvételi szerződések megkötése, telekalakítással kapcsolatos jogi ügyintézés, építőközösségi szerződés, társasház alapítása és képviselete, projektek és lakásvásárlások hitelfinanszírozásához szükséges használati szerződések stb.)
 • közhasznú vagy hagyományos egyesület, illetve alapítvány és egyéb társadalmi szervezet alapítása, képviselete.


        POLGÁRI ÉS CSALÁDI JOGHOZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSJOGI TEVÉKENYSÉG:
 • polgári perek (szerződéses viták, dologi jogi, így tulajdonnal, használattal, bérlettel kapcsolatos kérdések, öröklési kérdések)
 • kártérítési perek,
 • személyiségi jogi perek,
 • gondnokság alá helyezésre /megszüntetésre irányuló perek,
 • közigazgatási perek,
 • fizetési meghagyásos eljárás,
 • végrehajtási eljárás,
 • földhivatali, teljes körű eljárás (iratbetekintéssel)
 • családjogi perek (bontóperek, gyermekelhelyezés, gyermektartás iránti perek)
 • ingatlan-nyilvántartási eljárásban képviselet.2. GAZDASÁGI JOGI TEVÉKENYSÉG:
 • a társasági jog (egyéni cég, bt, kft, rt. alapítás, alapító okirat, társasági szerződés, alapszabály módosítása, átalakulások bonyolítása, tőkeelemelés és -leszállítás, tagkizárás, üzletrész értékesítés árverezés)
 • pénzügyi intézmények -pénztárak- alapítása, azok teljes körű engedélyeztetésével, így PSZÁF engedélyek és az engedélyeztetéshez szükséges jogi szolgáltatás, stb.)


        GAZDASÁGI JOG JOGHOZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSJOGI TEVÉKENYSÉG:
 • gazdasági perek (gazdasági társaságok közötti szerződésekből eredő vitás és elszámolási kérdések)
 • csődeljárás, végelszámolási, felszámolási eljárás,
 • cégeljárás (alapítási és változásbejegyzési eljárások)
 • PSZÁF engedélyezési eljárás,
 • működési engedélyek ügyintézése.3. MUNKAJOGI TEVÉKENYSÉG:
 • munkaviszonnyal kapcsolatos jogi ügyek,
 • munkaszerződések, megbízási szerződések készítése.ELÉRHETŐSÉGEK:

Dr Keskeny Ildikó
ügyvéd, biztosítási szakjogász

Iroda: Veszprém 8200, Szikra u. 51.
Mobil: (+36) 30 959 4443
Telefon: (+36) 88 425 392
Email:  ildiko@drkeskeny.hu

www.sajathonlap.hu
www.sajathonlap.hu